لغو مسابقات سریع هفتگی

0

به دلیل تقارن با رحلت پیامبر، مسابقات سریع هفتگی روز پنجشنبه 94/9/19 برگزار نخواهد شد و از هفته آینده مطابق با روال همیشگی دنبال می گردد.

ارسال پاسخ