مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان

0

مسابقات شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان با شرکت 1596 شطرنجباز از 92 کشور جهان از سوم آبان در کشور یونان آغاز شد. در این رقابت ها  18 نفر  از ایران شرکت دارند. این مسابقات در 11 دور برگزار می شود و تا 15 آبان ادامه دارد.

ارسال پاسخ