مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۴ سال ملایر

0

مسابقات شطرنج رده سنی زیر 14 سال شهرستان ملایر در تاریخ 94/6/26 به صورت نیمه سریع با حضور 41 نفر از نوآموزان ترم تابستانی در 9 دور و به روش سوئیسی در محل هیات شطرنج این شهرستان برگزار شد و در پایان ​افراد زیر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند و به آن ها حکم قهرمانی و جایزه اهدا شد:

نفر اول: زهیر سیفی با هشت و نیم امتیاز

نفردوم : سپهر عبدلی با هفت امتیاز

نفر سوم: علی محمود پور با هفت امتیاز

نفر اول زیر 12  سال: خانم ستایش مرعشی با شش امتیاز

نفر اول زیر 10 سال: راستین روزبهانی باشش امتیاز

ارسال پاسخ