ثبت نام از کاندیداهای پست رئیس فدراسیون شطرنج

0

مجمع عمومی فدراسیون شطرنج به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون، برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به فدراسیون شطرنج مراجعه نمایند.

مشاهده اصل خبر از سایت فدراسیون شطرنج

ارسال پاسخ