ضیافت افطاری مربیان و داوران شطرنج

0

در پایان دوره آموزشی تیر ماه استاد قائم مقامی در همدان، شامگاه دوشنبه 94/4/22، با حضور هیات رئیسه شطرنج همدان، استاد قائم مقامی و جمعی از مربیان و داوران شطرنج استان، ضیافت افطاری برگزار شد و سپس تعدادی از حضار به بیان دیدگاه های خود را در خصوص عملکرد هیات شطرنج پرداختند. در پایان نیز آقای علی بابایی و استاد قائم مقامی، خواستار همکاری حضار در برگزاری مناسب مسابقات اوپن ابن سینا شدند.

ارسال پاسخ