پخش زنده شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا

0

شانزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا، طی روزهای بیست و یکم تا بیست و هشتم شهریور ماه 98، در همدان برگزار می شود. 10 میز اول جدول اساتید و 2 میز اول جدول B مسابقات، به طور زنده از طریق سایت chess24 پخش می شود:

پخش زنده مسابقات جدول A از طریق chess24

پخش زنده مسابقات جدول B از طریق chess24

آیین نامه مسابقات

دسترسی به سایت نتایج جدول A

دسترسی به سایت نتایج جدول B

دسترسی به سایت نتایج جدول C

ارسال پاسخ