مسابقات شطرنج جام مرداد در اراک به پایان رسید

0

مسابقات شطرنج جام مرداد طی روزهای جمعه هیجدهم تا دوشنبه بیست و یکم مرداد ماه، به میزبانی هیات شطرنج استان مرکزی و در شهر اراک برگزار شد و با قهرمانی نوید بهرامی هزاوه به پایان رسید. این مسابقات با حضور 145 نفر، در 9 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 60 دقیقه به اضافه 30 ثانیه برگزار شد

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ