مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی زیر ۱۶ و ۱۸ سال استان همدان آغاز شد

0

دومین هفته از مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان، صبح روز پنجشنبه هفدهم مرداد ماه با برگزاری مسابقات رده های سنی زیر 16 و زیر 18 سال، در محل هیات شطرنج همدان آغاز شد. در بخش زیر شانزده سال پسران 36 نفر، زیر شانزده سال دختران 10 نفر، زیر هجده سال پسران 18 نفر و زیر هجده سال دختران 5 نفر حضور دارند. داوری این مسابقات را خانم ها فرناز ترابی یگانه و نیلوفر حیدریان به عهده دارند.

آیین نامه مسابقات شطرنج رده های سنی استان همدان

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 16 سال پسران

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 16 سال دختران

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 18 سال پسران

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 18 سال دختران

ارسال پاسخ