مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور در همدان برگزار شد

0

مسابقات شطرنج کارکنان شهرداری کلانشهرهای کشور، روز یکشنبه سیزدهم مرداد ماه 98 به میزبانی استان همدان و در سالن حاجی بابایی مریانج برگزار شد. یازدهمین دوره ی مسابقات بخش آقایان، با حضور هشت تیم و هفتمین دوره مسابقات بخش بانوان، با شرکت چهار تیم و به صورت دوره ای انجام شد. داوری مسابقات را آقای جواد زارعی و خانم ها بهاره قربانی، نیلوفر حیدریان و پگاه مهذب به عهده داشتد. فرمت زمانی این مسابقات 40 دقیقه به اضافه 5 ثانیه بود. در پایان مسابقات بخش بانوان، تیم های شهرداری مشهد، همدان و تبریز، عناوین اول تا سوم کشور را کسب کردند و در مسابقات آقایان، تیم های تبریز، مشهد و رشت در صدر جدول ایستادند و تیم شهرداری همدان در مکان ششم، قرار گرفت.

سایت نتایج مسابقات بخش آقایان

سایت نتایج مسابقات بخش بانوان

ارسال پاسخ