آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان

0

1- زمان مسابقات:

مسابقات از ساعت 16/30 روز دوشنبه 98/4/31 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان و در شهر همدان آغاز خواهد شد. لازم است کلیه بازیکنان نیم ساعت زودتر از شروع دور اول در محل مسابقه حاضر باشند.

2- شرایط مسابقات:

شرکت در این مسابقات برای کلیه بازیکنان استان همدان، آزاد می­ باشد. مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و نتایج آن جهت محاسبه درجه بین المللی به فیده ارسال خواهد شد.

3-قوانین حاکم:

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

4- تعداد دور بازی ها:

مسابقات در 7 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

تبصره: تعداد دورها با توجه به تعداد شرکت کنندگان متغیر است.

5- قرعه کشی:

قرعه کشی مسابقات با نرم افزار سوییس منیجر انجام خواهد گرفت.

6- زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر انجام حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

تبصره: حداکثر زمان تاخیر مجاز برای هر بازیکن، 30 دقیقه از آغاز هر دور است.

7- رده ­بندی و گره گشایی:

رده ­بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می­ شود:

الف) رویارویی مستقیم    ب) بوخ هولز قطع شده 1   ج) بوخ هولز قطع شده 2      د) بوخ هولز متوسط 1             ه) مجموع بوخ هولز

8- ورودیه مسابقات:

ورودیه برای بازیکنان شهر همدان، مبلغ 500/000 ریال و برای بازیکنان سایر شهرهای استان، مبلغ 250/000 می­ باشد.

9- زمان بندی اجرایی مسابقات:

دور اول: ساعت 16/30 روز دوشنبه 98/4/31

دور دوم: ساعت 16/30 روز سه شنبه 98/5/1

دور سوم: ساعت 16/30 روز چهارشنبه 98/5/2

دور چهارم: ساعت 16/30 روز پنجشنبه 98/5/3

دور پنجم: ساعت 16/30 روز جمعه 98/5/4

دور ششم: ساعت 16/30 روز شنبه 98/5/5

دور هفتم: ساعت 16/30 روز یکشنبه 98/5/6

10- جوایز:

جوایز اصلی مسابقات (ریال) جوایز ویژه مسابقات (ریال)
مقام اول 5/000/000 مقام اول کمتر از 14 سال
1/000/000
مقام دوم 3/500/000 مقام اول کمتر از 12 سال
1/000/000
مقام سوم 2/500/000 مقام اول کمتر از 10 سال 1/000/000
مقام اول کمتر از 8 سال 1/000/000
مقام اول کمتر از 6 سال 1/000/000

 

تبصره 1: هر بازیکن تنها شانس دریافت یک جایزه (جایزه بیشتر) را خواهد داشت.

تبصره 2: اهدای جوایز ویژه منوط به حضور حداقل 5 نفر از هر گروه، در جدول می باشد.

11- ثبت نام و پذیرش:

ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی از طریق سایت رسمی هیات شطرنج استان همدان به آدرس www.hamedanchess.ir امکان پذیر است. آخرین مهلت ثبت نام، ساعت 24 روز یکشنبه 98/4/30 می باشد.

برابر اعلام رسمی فدراسیون شطرنج کلیه شرکت کنندگان گرامی می­ بایست دارای کد عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج باشند بدیهی است حضور عزیزان در مسابقات، منوط به این مهم است.

12- تماس با دست اندرکاران برگزاری مسابقات:

تلفکس هیات شطرنج استان:                                                        38236400 081    

 تلفن هیات شطرنج استان:                                                              38244950 081

آقای شهاب کریم پور (مسئول کمیته مسابقات):                            09367739703

آقای حمید فروغی (مسئول روابط عمومی و سایت اینترنتی):    9754 696 0912

ارسال پاسخ