امیرحسام جلالوند نایب قهرمان مسابقات رپید مدارس آسیا شد

0

پانزدهمین دوره ی مسابقات شطرنج قهرمانی مدارس آسیا از صبح روز پنجشنبه 98/3/30 در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها، مسابقات بخش رپید با فرمت زمانی مسابقات 10 دقیقه به اضافه 10 ثانیه پاداش، برگزار شد و نمایندگان استان همدان نتایج قابل قبولی کسب کردند. امیرحسام جلالوند در جدول زیر 9 سال پسران در بین 18 شطرنج باز با 6 امتیاز و تنها به دلیل شکست در بازی روبرو برابر نماینده ازبکستان، نایب قهرمان آسیا شد. در جدول زیر 11 سال پسران که 19 نفر در آن حضور داشتند، محمد نعیم کلوندی با کسب 4 امتیاز از 7 بازی عنوان هشتم را به دست آورد و در جدول زیر 17 سال دختران که 11 نفر در آن حضور داشتند، نشمیل کلوندی با کسب 4 امتیاز از 7 بازی عنوان چهارم را کسب کرد. بخش استاندارد مسابقات از روز جمعه 98/3/31 آغاز خواهد شد. دکتر امیر عرفان هاشمی، سرپرست هیات شطرنج استان همدان و داور بین المللی کشورمان، به عنوان جانشین سر داور در این مسابقات، حضور دارد.

دسترسی به سایت نتایج مسابقات زیر 9 سال پسران

دسترسی به سایت نتایج مسابقات زیر 11 سال پسران

دسترسی به سایت نتایج مسابقات زیر 17 سال دختران

ارسال پاسخ