یک مسابقه سنجش قدرت در هیات شطرنج همدان برگزار می شود

0

دومین مسابقه سنجش قدرت سال 98 با موضوع “محاسبه در روی لوپز” ساعت 15 روز جمعه مورخ 98/3/17 در محل هیات شطرنج همدان توسط آقای کوشان نامه ای برگزار می گردد. ورودی مسابقه 25/000 تومان و شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد است.

جوایز نفرات برتر مسابقه:

1- مقام اول: 100/000 تومان

2- مقام دوم: 80/000 تومان

3- مقام سوم: 60/000 تومان

4- مقام چهارم: 50/000 تومان

5- مقام اول بانوان: 50/000 تومان

همچنین به نفرات اول رده های سنی زیر 12 سال، زیر 10 سال، زیر 8 سال و همچنین نفر اول پیشکسوتان جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد. این جوایز منوط به شرکت حداقل پنج نفر، در رده سنی مربوطه است.

ارسال پاسخ