آیین نامه مسابقات شطرنج جام رمضان باشگاه صفوت

0

با همکاری هیات شطرنج استان همدان و باشگاه صفوت، یک دوره مسابقه شطرنج رپید به مناسبت ماه مبارک رمضان، در محل این باشگاه برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات

1) زمان مسابقه:

1-1) مسابقات از روز چهارشنبه مورخ 98/2/25 راس ساعت 21 آغاز خواهد شد.

2) قوانين و مقررات:

1-2) زمان بازی برای هر بازیکن 25 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

2-2) مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است. شرکت کنندگان در زمان ثبت نام باید دارای کد سیستم جامع معتبر باشند.

3-2) مسابقات در 7 یا 8 دور به روش سويسی برگزار می شود.

4-2) مسابقات بعد از افطار و راس ساعت 21 و طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

5-2) رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح ذیل و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم   ب) بوخ هولز قطع شده 1   پ) بوخ هولز قطع شده 2       ت) بوخ هولز متوسط 1      ث) مجموع بوخ هولز

3) شرايط شركت كنندگان :

1-3) شرکت برای عموم آزاد است اما با توجه به محدودیت فضا، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام تا ساعت 20 روز سه شنبه 98/2/24 و به صورت حضوری خواهد بود.

2-3) محل ثبت نام و برگزاری مسابقات، باشگاه شطرنج صفوت (بلوار بعثت، حد فاصل هنرستان و شکریه) خواهد بود.

تلفن تماس: 38255802-081 و 09188123282

4) وروديه مسابقات :

1-4) ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 40/000 تومان می باشد.

5) جوایز:

نفر اول 400/000 تومان

نفر دوم 300/000 تومان

نفر سوم 200/000 تومان

نفر چهارم 150/000 تومان

نفر پنجم 100/000 تومان

بهترین بازیکن با ریتینگ 1400 تا 1700: 100/000 تومان

بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از 1400: 100/000 تومان

بهترین بازیکن بانوان: 100/000 تومان

به نفرات اول تا سوم شطرنج آموزان باشگاه صفوت، جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.

ضمنا در پایان مسابقات، به سه نفر از شرکت کنندگان که موفق به کسب جایزه نشده اند، اما در رده های هفتم، هفدهم و بیست و هفتم جدول قرار گرفته اند، جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.

ارسال پاسخ