دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان برگزار شد

0

مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان، روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه، با برگزاری دور ششم در هیات شطرنج همدان پیگیری شد و سید محمد سید حسینی و سینا کوروند با پیروزی برابر علی مجیدی شادان و مهرداد ربیعی پارسا، 5/5 امتیازی شدند و مشترکا در صدر جدول قرار گرفتند. در پایان مسابقات این دور، امیر علی دلاوری و ساسان علی بابایی با 5 امتیاز در رده های سوم و چهارم جدول رده بندی ایستادند. دور هفتم مسابقات ساعت 9/30 روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد.

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ