آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی استان همدان

0

1- زمان مسابقات:

مسابقات از ساعت 17/30 روز شنبه 98/1/31 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان و در شهر همدان آغاز خواهد شد. لازم است کلیه بازیکنان نیم ساعت زودتر از شروع دور اول در محل مسابقه حاضر باشند.

2- شرایط مسابقات:

این مسابقات ویژه بازیکنانی است که کد سیستم جامع آن ها، مربوط به استان همدان باشد. مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و نتایج آن جهت محاسبه درجه بین المللی به فیده ارسال خواهد شد.

3-قوانین حاکم:

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

4- تعداد دور بازی ها:

مسابقات در 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

5- قرعه کشی:

قرعه کشی مسابقات با نرم افزار سوییس منیجر انجام خواهد گرفت.

تبصره: بازیکنان می توانند قبل از قرعه کشی هر دور، با هماهنگی سرداور، از استراحت نیم امتیازی برای دور بعد، برخوردار شوند. این امکان صرفا برای دورهای اول تا پنجم امکان پذیر است و حداکثر از دو استراحت نیم امتیازی می توان استفاده کرد.

6- زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر انجام حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن 30 دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.

7- رده ­بندی و گره گشایی:

رده ­بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می­ شود:

الف) رویارویی مستقیم    ب) بوخ هولز قطع شده 1    ج) بوخ هولز قطع شده 2      د) بوخ هولز متوسط 1      ه) مجموع بوخ هولز

8- ورودیه مسابقات:

ورودیه برای هر بازیکن بر اساس محل سکونت به شرح زیر می­ باشد:

بازیکنان شهر همدان:                     1/000/000 ریال

بازیکنان سایر شهرهای استان:        500/000 ریال

9- اسکان:

به منظور اسکان بازیکنان شهرستانی، خوابگاه عمومی در محل مهمانسرای سنگ نوردی، به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. در صورتی که این بازیکنان تمایل به استفاده از سوئیت خصوصی داشته باشند، لازم است که به ازای هر شب، مبلغ 500/000 ریال پرداخت نمایند.

10- زمان بندی اجرایی مسابقات:                                                   

روز تاریخ 9:30 17:30
شنبه 98/1/31 دور اول
یکشنبه 98/2/1 دور دوم دور سوم
دوشنبه 98/2/2 دور چهارم
سه شنبه 98/2/3 دور پنجم
چهارشنبه 98/2/4 دور ششم
پنجشنبه 98/2/5 دور هفتم دور هشتم
جمعه 98/2/6 دور نهم

تبصره: دور پایانی مسابقات، ساعت 15/30 روز جمعه 98/2/6 برگزار خواهد شد.

11- جوایز:

جوایز اصلی مسابقات (ریال) جوایز ویژه مسابقات (ریال)
مقام اول 10/000/000 مقام اول بانوان 2/000/000
مقام دوم 7/000/000 مقام اول پیشکسوتان 2/000/000
مقام سوم 5/000/000
مقام چهارم 4/000/000 مقام اول ریتینگ 1500 تا 1699 2/000/000
مقام پنجم 3/000/000 مقام اول ریتینگ 1300 تا 1499 2/000/000
مقام ششم 3/000/000 مقام اول ریتینگ زیر 1300 و بی ریتینگ 2/000/000

تبصره 1: قهرمان استان مستقیما به عضویت تیم لیگ برتری همدان و سایر تیم های استان همدان در سال 98 (در صورت اعزام) در می آید و چنانچه در مسابقات انفرادی دیگر، سهمیه ای خاص برای استان در نظر گرفته شود، این سهمیه را هم کسب خواهد کرد.

تبصره 2: هر بازیکن تنها شانس دریافت یک جایزه (جایزه بیشتر) را خواهد داشت.

12- ثبت نام و پذیرش:

ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی از طریق سایت رسمی هیات شطرنج استان همدان به آدرس www.hamedanchess.ir و طی روزهای بیست و چهارم تا سی ام فروردین ماه 98 امکان پذیر است. 

برابر اعلام رسمی فدراسیون شطرنج کلیه شرکت کنندگان گرامی می­ بایست دارای کد عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج باشند بدیهی است حضور عزیزان در مسابقات، منوط به این مهم است.  

13- هیات ژوری:

برگزار کننده مسابقات، تا پیش از شروع دور اول، اعضای هیات ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رأی سرداور تا یک ساعت پس از پایان آن دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال، اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد، مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده خواهد شد.

14- تماس با دست اندرکاران برگزاری مسابقات:

تلفکس هیات شطرنج استان:                                                     38236400 081    

 تلفن هیات شطرنج استان:                                                           38244950 081

آقای شهاب کریم پور (مسئول کمیته مسابقات):                            09367739703

آقای حمید فروغی (مسئول روابط عمومی و سایت اینترنتی):    9754 696 0912

 

ارسال پاسخ