صادق اسدی قهرمان مسابقه شطرنج رپید همدان شد

0

یک مسابقه شطرنج رپید ریتد صبح روز جمعه 97/12/17 با حضور 50 نفر در 7 دور به روش سوئیسی در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد و در پایان صادق اسدی با پیروزی در همه مسابقات با 7 امتیاز قهرمان شد. این مسابقات با فرمت زمانی 10 دقيقه برای هر بازیکن و 3 ثانيه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی و به داوری آقای آروین جمالی انجام شد و در پایان نفرات برتر به این شرح انتخاب شدند:

مقام اول: صادق اسدی با 7 امتیاز

مقام دوم: محمد حسین قنبر علی فرزاد با 6 امتیاز

مقام سوم: ساسان علی بابایی با 5/5 امتیاز

مقام چهارم: امیر خوشبین با 5 امتیاز

مقام پنجم: امیر علی دلاوری با 5 امتیاز

مقام اول بانوان: نشمیل کلوندی با 5 امتیاز

مقام اول ریتینگ 1500 تا 1700: سعید نوروزی پسند با 5 امتیاز

مقام اول ریتینگ کمتر از 1500: محمد نعیم کلوندی با 5 امتیاز

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ