بانوان استان همدان نایب قهرمانی مسابقات شطرنج تیمی کشور شد

0

مسابقات شطرنج تیمی قهرمانی باشگاه ها، مدارس و دستجات آزاد بانوان کشور، با حضور 11 تیم به مدت پنج روز به میزبانی هیات شطرنج استان البرز برگزار شد و تیم شطرنج بانوان استان همدان در هر سه بخش استاندارد، رپید و بلیتس مسابقات، پس از باشگاه پیشگام نوین تهران، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی کشور شد. تیم شطرنج بانوان استان همدان با ترکیب سیما صیفیکار، پارمیدا قزاقی، فاطمه خادمی، نشمیل کلوندی و رومینا حیدریان در این مسابقات شرکت کرد.

دسترسی به سایت نتایج بخش استاندارد

دسترسی به سایت نتایج بخش رپید

دسترسی به سایت نتایج بخش بلیتس

ارسال پاسخ