سومین مدرسه رسمی شطرنج استان همدان افتتاح شد

0

مراسم افتتاحیه سومین مدرسه رسمی شطرنج استان همدان، روز جمعه 97/10/14 با حضور هیات رییسه شطرنج همدان و تعدادی از بازیکنان و خانواده شطرنج بازان برگزار شد. در این مراسم ابتدا آقای حمید رضا صداقت خواه مدیر باشگاه شطرنج رخ به حضار خیر مقدم گفت و در ادامه آقای علی بابایی رییس هیات شطرنج استان، ضمن تقدیر از زحمات آقای صداقت خواه بابت راه اندازی این باشگاه، تاکید کرد که مدارس بازوهای کمکی هیات شطرنج هستند و لازم است که هر سه مدرسه شطرنج همدان، ضمن تعامل با یکدیگر به پیشرفت شطرنج استان، کمک کنند. ایشان در ادامه کسب عنوان استاد فیده توسط امیر مسعود مرادی را تبریک گفت و در پایان یک مسابقه بلیتس شطرنج، به مناسبت افتتاح مدرسه شطرنج رخ، برگزار شد. مدرسه شطرنج رخ در بلوار زلفی گل همدان راه اندازی شده است.

تصاویری از مراسم افتتاحیه باشگاه شطرنج رخ

r1 r2 r3

ارسال پاسخ