مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه های استان همدان به پایان رسید

0

دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس باشگاه های استان همدان صبح روز جمعه 97/10/14 با حضور هفت تیم به صورت دوره ای در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. این مسابقات در ادامه بخش استاندارد مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان در سال 1397 به انجام رسید و تیم ها موظف بودند با همان ارنج بخش استاندارد، در مسابقات حاضر شوند. مسابقات به صورت ریتد و با فرمت زمانی 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت و به داوری خانم عذرا چهاردولی و آقای جواد زارعی برگزار شد و با قهرمانی باشگاه شطرنج صفوت به پایان رسید و باشگاه شطرنج رخ A و هدف در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

دسترسی به سایت نتایج

 

ارسال پاسخ