مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان – هفته آخر آذر ماه

0

مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته آخر آذر ماه، روز پنجشنبه 97/9/29 در محل هیات شطرنج همدان و به داوری آقای جواد زارعی برگزار شد. این مسابقات با حضور 13 نفر در 7 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 12 دقیقه به اضافه 3 ثانیه برگزار شد و در پایان، محمد حسین قنبر علی فرزاد با 6 امتیاز، قهرمان شد و مهران زاهری و علی مجیدی شایان با 5 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ