آیین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس ریتد باشگاه های استان همدان

0

آیین نامه دومین دوره مسابقات شطرنج بلیتس ریتد باشگاه های استان همدان

1) اهداف برگزاری مسابقات:

1-1) هیأت شطرنج استان همدان در ادامه ی مسابقات شطرنج استاندارد ریتد لیگ قهرمانی باشگاه های استان همدان و در راستای ارتقای هرچه بیشتر سطح کمی و کیفی ورزش شطرنج در ادارات، سازمان ها، کارخانجات و همچنین افزایش آمادگی بازیکنان استان همدان، اقدام به برگزاری مسابقات شطرنج بلیتس ریتد لیگ قهرمانی باشگاه های استان همدان در سال 1397 می نماید.

2) شرایط ثبت نام در مسابقات:

2- 1) حضور در مرحله اول بازی ها (بخش استاندارد مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان در سال 1397)

2-2) مبلغ ورودیه مسابقات 1/200/000 ریال برای هر تیم است که بایستی هنگام ثبت نام حضوری در هیات شطرنج همدان، پرداخت گردد.

3) قوانین و مقررات مسابقات:

1-3) مسابقات در 7 و یا 9  دور به روش سوییسی و به صورت ریتد برگزار می گردد.

2-3) زمان هر بازیکن 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، از آغاز بازی می باشد.

3-3) قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) در مسابقات اعمال می شود.

4-3) مسابقات در صورت شرکت حداقل 10 تیم، برگزار خواهد شد.

4) شرایط تیم ها و بازیکنان:

1-4) هر تیم متشکل از 6 بازیکن می باشد که بر روی 4 میز به رقابت خواهند پرداخت و هر تیم دارای 2 بازیکن ذخیره است.

2-4) با توجه به پیوستگی لیگ در هر دو بخش استاندارد و بلیتس رقابت ها، ارنج اصلی تیم ها بر اساس مرحله اول بازی ها (بخش استاندارد مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان در سال 1397) تنظیم خواهد شد و تیم ها حق هیچگونه تغییر بازیکن یا جابجایی بازیکن در ارنج اصلی تیم خود در مرحله دوم بازی ها (بخش بلیتس) را نخواهند داشت.

3-4) ارنج دور به دور تیم ها، بایستی نهایتا قبل از اتمام زمان اعلام شده در هر دور از سوی سرداور، در محل هیات شطرنج همدان به صورت کتبی و با امضای کاپیتان تیم به داوران تسلیم گردد؛ در غیر این صورت، ترتیب بازیکنان آن دور بر اساس ترتیب میزهای ارنج اصلی در نظر گرفته خواهد شد.

4-4) برای شروع هر دور از بازی ها، حضور حداقل 3 بازیکن تیم در پشت میز مسابقات الزامی است؛ در غیر این صورت پس از اتمام زمان بازیکنان غایب، تیم بصورت کلی بازنده اعلام خواهد شد (باخت تیمی 2-0 و باخت انفرادی 4-0)

5-4) درصورتی که تیمی در یک دور از مسابقات بدون دلیل موجه برابر حریف خود حاضر نشود، ضمن ثبت باخت تیمی برای آن تیم و حذف از جدول مسابقات، نفرات تیم مذکور به کمیته انضباطی فدراسیون شطرنج معرفی خواهند شد.

5) رده بندی و شکستن امتیاز:

1-5) رده ­بندی تیم ها بر اساس امتیاز تیمی (برد تیمی دو امتیاز، مساوی یک امتیاز، باخت صفر امتیاز) خواهد بود و چنانچه دو یا چند تیم در مجموع امتیاز تیمی برابر باشند؛ برای تعیین تیم برتر از شکستن امتیاز به روش های زیر و به ترتیب اولویت استفاده می شود:

الف) مجموع امتیاز انفرادی          ب) رویارویی مستقیم          ج) برگر تیمی

6) جوایز مسابقات:

1-6) به سه تیم برتر مسابقات، حکم قهرمانی، مدال و جایزه نقدی اعطاء می گردد. جایزه تیم اول 5/000/000 ریال، تیم دوم 4/000/000 ریال و تیم سوم 3/000/000 ریال است.

2-6) به برترین تیم شهرستانی و برترین تیم رده سنی زیر چهارده سال، حکم قهرمانی و جایزه غیر نقدی اعطاء می گردد.

تبصره یک: فقط تیم هایی در بخش جوایز تشویقی محاسبه می شوند که حداقل چهار بازیکن، داشته باشند.

تبصره دو: جوایز ویژه برترین تیم شهرستانی و برترین تیم رده­ سنی زیر چهارده سال، به شرط حضور حداقل سه تیم در هر بخش و یا کسب حداقل پنجاه درصد امتیازات انفرادی بازی ها توسط آن تیم، قابل پرداخت خواهد بود.

7) هیات ژوری مسابقات:

1-7) در صورت اعتراض به رای سرداور یا همکاران او، موضوع اعتراض بایستی به صورت کتبی به ضمیمه مبلغ 1/000/000 ریال وجه نقد، توسط کاپیتان تیم، بلافاصله پس از اتمام بازی مورد نظر به مسئول برگزاری مسابقات تسلیم گردد. به هرگونه اعتراضی که به شیوه های دیگر اعلام گردد، به هیچوجه رسیدگی نخواهد شد. بدیهی است که در صورت وارد بودن اعتراض، مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.

2-7) هیات ژوری با حضور حداقل سه عضو رسمیت می یابد و رای هیات ژوری، نهایی و لازم الاجرا ست.

8) زمان بندی مسابقات:

1-8) مسابقات ساعت 9/30 صبح روز جمعه 97/10/14 آغاز خواهد شد.

2-8) حضور همه بازیکنان راس ساعت 9/15 روز برگزاری مسابقات، در محل هیات شطرنج همدان، الزامی می باشد.

3-8) آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات، ساعت 20 روز پنجشنبه 97/10/13 می باشد. لازم به یادآوری است که پس از اتمام زمان ذکر شده، مطلقا ثبت نام جدیدی انجام نخواهد گرفت.

9 ) مسئول ثبت نام مسابقات:

1-9) آقای زارعی (مدیر داخلی هیات شطرنج استان همدان) همه روزه از ساعت 17 تا 20 در محل هیات شطرنج همدان، مستقر و پذیرای مراجعه کنندگان گرامی و همچنین پاسخگوی سوالات مربوطه خواهند بود.

10) محل ثبت نام و برگزاری مسابقات:

1-10) آدرس: همدان، سی متری سعیدیه، جنب استادیوم ورزشی ملت، هیات شطرنج همدان

2-10) تلفکس هیأت شطرنج استان همدان:          38236400-081

3-10) تلفن هیات شطرنج استان همدان:              38244950-081

ارسال پاسخ