دور نهم مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان به پایان رسید

0

دور نهم بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان، روز جمعه 97/9/23 به داوری خانم عذرا چهاردولی در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. در مسابقات مهم این دور، تیم های باشگاه شطرنج رخ A و B، باشگاه شطرنج صفوت، هدف، فرهیختگان و تک رخ برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. تا پایان دور نهم مسابقات، تیم های باشگاه شطرنج رخ A با 16، باشگاه شطرنج صفوت با 15 و هدف با 14 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارند. دور دهم این مسابقات، ساعت 9/30 صبح روز جمعه 97/9/30 برگزار خواهد شد.

مشاهده آیین نامه مسابقات

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ