دور هشتم مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان برگزار شد

0

دور هشتم بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان، طی سه روز در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. دو مسابقه از این دور به علت همزمانی با مرحله دوم مسابقات لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور و حضور بازیکنان باشگاه شطرنج رخ A و باشگاه شطرنج صفوت در این مسابقات، با تاخیر برگزار شد. در مسابقات مهم دور هشتم، تیم های باشگاه شطرنج رخ A، هیات شطرنج نهاوند، ماهرخ، نظام مهندسی A و هیات شطرنج ملایر برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. تا پایان دور هشتم مسابقات، تیم های باشگاه شطرنج رخ A با 14، باشگاه شطرنج صفوت با 13 و هیات شطرنج نهاوند با 12 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارند. دور نهم این مسابقات، ساعت 9/30 صبح روز جمعه 97/9/23 برگزار خواهد شد. خانم عذرا چهاردولی به عنوان سرداور و خانم ها نیلوفر حیدریان و پگاه مهذب و آقای جواد زارعی به عنوان داور، این مسابقات را قضاوت می کنند.

مشاهده آیین نامه مسابقات

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ