آیین نامه بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فجر

0

بیست و هفتمین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فجر، طی روزهای شانزدهم تا بیست و دوم بهمن ماه سالجاری به میزبانی تهران و در محل فدراسیون شطرنج برگزار می شود.

مشاهده آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ