آیین نامه مسابقات بلیتس ریتد قهرمانی آقایان کشور در همدان

0

آیین نامه مسابقات بلیتس ریتد قهرمانی آقایان کشور

1- مسابقه راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 97/8/23 در همدان برگزار خواهد شد.
2-  مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) بر این مسابقه حاکم خواهد بود.
3- این مسابقه در 9 دور به روش سوئیسی و به صورت ریتد برگزار می‌گردد.
4- زمان بازی ها 3 دقیقه به علاوه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، می باشد.

5- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن در پایان مسابقه، تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد:
الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه با هم بازی کرده باشند)
ب: بوخ هولز قطع شده 1
ج: بوخ هولز قطع شده 2
د: بوخ هولز متوسط 1
ه: مجموع بوخ هولز

6- ورودیه: 

مبلغ ورودیه برای کلیه بازیکنان، مبلغ 35/000 تومان می باشد.

تبصره: اساتید بزرگ از پرداخت ورودیه معاف هستند.

7- جوایز مسابقات:

نفر اول:    250/000 تومان
نفر دوم:    170/000 تومان
نفر سوم:   150/000 تومان
نفر چهارم:  120/000 تومان
نفر پنجم:   100/000 تومان

نفر ششم:   100/000 تومان

به 3 نفر برتر این مسابقات، مدال و حکم قهرمانی اعطا می گردد.

8- نحوه ثبت‌نام:

تلفن هیات شطرنج:                                               38244950-081

تلفکس هیات  شطرنج:                                          38236400-081

 آقای خشایار پور مسلمی (دبیر هیات شطرنج)          09188119989

آدرس پذیرش: همدان، خیابان سعیدیه، ضلع شرقی استادیوم شهید شمسی پور، هیات شطرنج استان همدان

ارسال پاسخ