آیین نامه مرحله نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کشور

0

مرحله نهایی مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان کشور طی روزهای هیجدهم تا بیست و چهارم آبان ماه سالجاری، به میزبانی هیات شطرنج استان گلستان برگزار می شود. از استان همدان خانم ها پارمیدا قزاقی و فاطمه خادمی در این مرحله از مسابقات حضور دارند.

مشاهده آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ