مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان – هفته اول آبان ماه

0

مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته اول آبان ماه، روز پنجشنبه 97/8/3 در محل هیات شطرنج همدان و به داوری آقای مهرداد جمالی برگزار شد. این مسابقات با حضور 16 نفر در 7 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 12 دقیقه به اضافه 3 ثانیه برگزار شد و در پایان، امیر علی دلاوری با 6 امتیاز، قهرمان شد. محمد حسین قنبر علی فرزاد با همین امتیاز دوم شد و علی مجیدی شادان با 5/5 در جایگاه سوم قرار گرفت.

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ