آیین نامه سومین دوره مسابقات شطرنج آماتورهای ایران

0

سومین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران، طی روزهای 18 تا 25 شهریور ماه 97 به میزبانی هیات شطرنج استان زنجان برگزار می شود.

آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ