آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس اوپن بین المللی ابن سینا

0

آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس اوپن بین المللی ابن سینا

1- مسابقات راس ساعت 17/30 روز سه شنبه 97/5/30 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

2- مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان تا ساعت 14 روز سه شنبه 97/5/30 خواهد بود.

3- عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج، الزامی است.

4- مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و نتایج آن، جهت محاسبه درجه بین المللی، به فیده ارسال می گردد.

5- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

6- مسابقه در 11 دور و به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

7- زمان بازی برای هر بازیکن 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

8- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات، تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم                ب) بوخ هولز قطع شده 1               ج) بوخ هولز قطع شده 2            د) بوخ هولز متوسط 1             ه) مجموع بوخ هولز                

9- ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 400/000 ریال می­ باشد.

10- جوایز مسابقات:

1-10- جوایز اصلی:

مقام جایزه (ریال)
اول 7/000/000
دوم 5/000/000
سوم 3/000/000
چهارم 2/500/000
پنجم 1/500/000
ششم 1/200/000

 

2-10- جوایز ویژه:

مقام جایزه (ریال)
مقام اول بانوان
1/200/000
مقام اول ریتینگ 2100 تا 2199 1/200/000
مقام اول ریتینگ 2000 تا 2099 1/200/000
مقام اول ریتینگ 1600 تا 2000
1/200/000
مقام اول ریتینگ زیر 1600 و بدون ریتینگ
1/000/000

 

تبصره 1: جایزه مقام اول بانوان، در صورت شرکت حداقل پنج بازیکن خانم در مسابقات، تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2: به بهترین بازیکن خردسال و پیشکسوت نیز، هدایای غیر نقدی اهدا خواهد شد.

 

ارسال پاسخ