آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس جام همدان ۲۰۱۸

0

آیین نامه مسابقات شطرنج بلیتس جام همدان 2018

1- مسابقات راس ساعت 17/30 روز پنجشنبه 97/5/25 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

2- مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان تا ساعت 14 روز پنجشنبه 97/5/25 خواهد بود.

3- عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج، الزامی است.

4- مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و نتایج آن، جهت محاسبه درجه بین المللی، به فیده ارسال می گردد.

5- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

6- مسابقه در 11 دور و به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

7- زمان بازی برای هر بازیکن 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

8- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات، تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم                ب) بوخ هولز قطع شده 1               ج) بوخ هولز قطع شده 2            د) بوخ هولز متوسط 1             ه) مجموع بوخ هولز                

9- ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 350/000 ریال می­ باشد.

10- جوایز مسابقات:

مقام جایزه (ریال)
اول 5/000/000
دوم 3/500/000
سوم 2/500/000
چهارم 2/000/000
پنجم 1/500/000
ششم 1/000/000
مقام اول ریتینگ 1600 تا 2000
مقام اول ریتینگ زیر 1600مقام اول بانوان
1/000/000

 

تبصره: جایزه مقام اول بانوان، در صورت شرکت حداقل پنج بازیکن خانم در مسابقات، تعلق خواهد گرفت.

 

ارسال پاسخ