ثبت نام مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان (پاییز ۹۸)