ثبت نام مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان (پاییز ۹۷)