ثبت نام مسابقات شطرنج اوپن بین المللی ابن سینا (مرداد ۹۷)